09/2020

Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja

Predmetni projekt usmjeren je na ulaganje u nabavku i implementaciju IKT rješenja koje će Prijavitelju STIL -  Pekarna d.o.o. omogućiti prilagodbu internih procesa nedavno provedenoj diversifikaciji proizvodnog programa i unaprjeđenju cjelokupnog poslovanja.

Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja

Naziv projekta
„Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja“
šifra projekta KK.03.2.1.19.1221
 

Kratki opis projekta
Predmetni projekt usmjeren je na ulaganje u nabavku i implementaciju IKT rješenja koje će Prijavitelju STIL -  Pekarna d.o.o. omogućiti prilagodbu internih procesa nedavno provedenoj diversifikaciji proizvodnog programa i unaprjeđenju cjelokupnog poslovanja.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:
a)    Nabavka i implementacija IKT rješenja;
b)    Upravljanje projektom;
c)    Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Prijavitelja primjenom novih IKT rješenja, a samim time općenito malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu IKT rješenja.
U okviru projekta postići će se sljedeći rezultati:
a)    uspješno nabavljena i implementirana IKT rješenja;
b)    unaprijeđeni poslovni procesi (Upravljanje imovinom, Upravljanje rizicima, Logistika, Proizvodnja);
c)    otvorit će se nova radna mjesta kao rezultat jačanja tržišne pozicije Prijavitelja uslijed implementacije novih IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta su:
a) četiri poslovna procesa bit će značajno unaprijeđena (Proizvodnja, Logistika, Upravljanje imovinom i Upravljanje rizicima);
b) povećat će se prihodi od prodaje za više od 4% (dvije godine nakon završetka projekta u odnosu na godinu koja prethodi podnošenju projektnog prijedloga);
c) otvorit će se dva nova radna mjesta kao rezultat jačanja tržišne pozicije Prijavitelja uslijed implementacije novih IKT rješenja.;

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:
a)    financijska održivost;
b)    održavanje poslovnih rješenja i njihova buduća nadogradnja;
c)    tržišna održivost.
 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
•    Ukupna vrijednost projekta iznosi 319.462,50 HRK
•    Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 255.570,00 HRK
•    Udio EU u financiranju projekta iznosi 140.307,93 HRK
 

Razdoblje provedbe projekta
01.11.2019. – 01.11.2020.

Kontakt za više informacija
e-mail: stil@stilpekarna.hr

Linkovi
•    www.strukturnifondovi.hr
•    https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Ostale aktualnosti

2. izmjena natječajne dokumentacije br. 03/2018

02/2019

2. izmjena natječajne dokumentacije br. 03/2018

Projekt: Proširenje kapaciteta za proizvodnju zamrznutih pekarskih proizvoda (referentna oznaka: KK.03.2.1.06.)

Osvojene nove nagrade

10/2019

Osvojene nove nagrade!

STIL pekarna osvojila je 11 medalja i priznanja za svoje proizvode povodom valorizacije „HPK – hrvatska pekarska kvaliteta“. Priznanje je dodijeljeno na 16. Kongresu pekarstva, mlinarstva i slastičarstva „Hrvatski pekar“ 8. travnja u Varaždinu. 

Stil pekarna na sajmu PLMA

10/2019

Stil pekarna na sajmu PLMA

STIL-PEKARNA je uspješno izlagala i nudila svoje proizvode na sajmu u Amsterdamu. Tijekom dva dana sajma imali smo brojne posjetitelje iz većine zemalja Europe, ali također i iz nekih zemalja ostalih kontinenata.

Ukoliko želite naše proizvode uvrstiti u svoju trgovačku ponudu

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"


Klikni za više o Zajedno do fondova
Klikni za više o Operativni progran konkurentnost i kohezija
Klikni za više o Europski strukturni i investicijski fondovi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Stil pekarna d.o.o.