Europski fondovi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Stil pekarna d.o.o.

Naziv projekta
„Unaprjeđenje mrežnih stranica STIL-Pekarne s ciljem povećanja konkurentnosti i internacionalizacije poslovanja“, šifra projekta KK.03.2.1.17.0288.

Kratki opis projekta
Realizacija projekta omogućila je unapređenje mrežne stranice Prijavitelja postavljene na domeni www.stilpekarna.hr od strane specijaliziranog ponuditelja usluge Bernardić studio d.o.o. s kvalitetnim referencama, posebno u prehrambenom sektoru.
Projekt je obuhvaćao slijedeće aktivnosti: definiranje strukture web rješenja, izradu tehničke i funkcionalne specifikacije sustava, prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja, postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja, konfiguracija sustava prema prihvaćenoj specifikaciji, prilagođavanje prema prihvaćenoj specifikaciji (za pregled na desktop, tablet i smartphone uređajima, za osobe oštećene motorike te slabovidne osobe), implementacija prihvaćenog izgleda web stranice, testiranje sustava, postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju.
Unaprjeđena web stranica i optimizirana po recentnim web standardima ima dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije. Osim izrade novog konceptualnog rješenja koji je kupcima omogućio interaktivniji pregled ponude,  implementirana su  unaprjeđenja bitna za širenje baze klijenata i veću vidljivost na online kanalima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:
a)    Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
b)    Povećanje vidljivosti usluge;
c)    Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda zahvaljujući spomenutom unaprjeđenju komunikacije s kupcima, boljem pozicioniranju na internetskim pretraživačima te profesionalnijoj i modernijoj web stranici koja će doprinijeti jačanju brenda STIL - Pekarne i jačanju pozicije na domaćem i inozemnom tržištu pekarskih proizvoda.
Jačanjem tržišne pozicije i povećanjem konkurentnosti, predmetnim projektom modernizirati će se postojeća web stranica te implementirati funkcionalnosti koje će omogućiti unaprjeđenje prodaje i učinkovitiju komunikaciju s kupcima. Na ovaj će se način omogućiti proširi bazu svojih kupaca, poveća zadovoljstvo postojećih kupaca te ostvari pretpostavke za rast konkurentnosti i povećanje prihoda od prodaje.
Očekivani rezultati realizacije projekta se ogledaju u ciljevima jačanja tržišne pozicije kao rezultat kvalitetnije prezentacije usluga, dostupnosti informacija s web stranice široj bazi ciljanih kupaca i potrošača te boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama. Realizacija predmetnog projekta i poboljšanje mrežnih stranica osiguravaju nastavak rasta poduzeća i stvaraju pretpostavke za još uspješnije poslovanje. Unaprjeđenje sadržaja te nadogradnja web stranice omogućit će zainteresiranim kupcima jednostavnije i brže dobivanje informacija što će veći broj kupaca potaknuti na interakciju i time stvoriti veću bazu potencijalnih i budućih kupaca.
Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.
Dodana vrijednost projekta ogleda se u činjenici da će sadržaj na web stranici biti dostupan osobama s poteškoćama u čitanju čime se potiče njihova integracija i sudjelovanje na tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
•    Ukupna vrijednost projekta iznosi 45.000,00 HRK
•    Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 36.000,00 HRK
•    Udio EU u financiranju projekta iznosi 25.200,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta
25.02.2019. - 25.02.2020.
Kontakt za više informacija
e-mail: stil@stilpekarna.hr
Linkovi
•    www.strukturnifondovi.hr
•    https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Ukoliko želite naše proizvode uvrstiti u svoju trgovačku ponudu

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"


Klikni za više o Zajedno do fondova
Klikni za više o Operativni progran konkurentnost i kohezija
Klikni za više o Europski strukturni i investicijski fondovi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Stil pekarna d.o.o.