09/2020

Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja

Predmetni projekt usmjeren je na ulaganje u nabavku i implementaciju IKT rješenja koje će Prijavitelju STIL -  Pekarna d.o.o. omogućiti prilagodbu internih procesa nedavno provedenoj diversifikaciji proizvodnog programa i unaprjeđenju cjelokupnog poslovanja.

Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja

Naziv projekta
„Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja“
šifra projekta KK.03.2.1.19.1221
 

Kratki opis projekta
Predmetni projekt usmjeren je na ulaganje u nabavku i implementaciju IKT rješenja koje će Prijavitelju STIL -  Pekarna d.o.o. omogućiti prilagodbu internih procesa nedavno provedenoj diversifikaciji proizvodnog programa i unaprjeđenju cjelokupnog poslovanja.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:
a)    Nabavka i implementacija IKT rješenja;
b)    Upravljanje projektom;
c)    Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Prijavitelja primjenom novih IKT rješenja, a samim time općenito malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu IKT rješenja.
U okviru projekta postići će se sljedeći rezultati:
a)    uspješno nabavljena i implementirana IKT rješenja;
b)    unaprijeđeni poslovni procesi (Upravljanje imovinom, Upravljanje rizicima, Logistika, Proizvodnja);
c)    otvorit će se nova radna mjesta kao rezultat jačanja tržišne pozicije Prijavitelja uslijed implementacije novih IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta su:
a) četiri poslovna procesa bit će značajno unaprijeđena (Proizvodnja, Logistika, Upravljanje imovinom i Upravljanje rizicima);
b) povećat će se prihodi od prodaje za više od 4% (dvije godine nakon završetka projekta u odnosu na godinu koja prethodi podnošenju projektnog prijedloga);
c) otvorit će se dva nova radna mjesta kao rezultat jačanja tržišne pozicije Prijavitelja uslijed implementacije novih IKT rješenja.;

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:
a)    financijska održivost;
b)    održavanje poslovnih rješenja i njihova buduća nadogradnja;
c)    tržišna održivost.
 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
•    Ukupna vrijednost projekta iznosi 319.462,50 HRK
•    Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 255.570,00 HRK
•    Udio EU u financiranju projekta iznosi 140.307,93 HRK
 

Razdoblje provedbe projekta
01.11.2019. – 01.11.2020.

Kontakt za više informacija
e-mail: stil@stilpekarna.hr

Linkovi
•    www.strukturnifondovi.hr
•    https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Other news

2. izmjena natječajne dokumentacije br. 03/2018

02/2019

2nd amendment of tender documentation no. 03/2018

Project: Expansion of capacities for producing bakery products (reference:  KK.03.2.1.06.)

New prizes won

10/2019

New prizes won!

The Stil Bakery was awarded by 11 medals and awards for "Croatian Bakery Quality". The award was presented at the 16th 'Croatian Baker' Congress of Bakery, Flour Milling and Confectionery on 8 April in Varaždin.

Stil pekarna na sajmu PLMA

10/2019

Stil Bakery at the PLMA fair

Stil Bakery has successfully exhibited and offered its products at a trade fair in Amsterdam. During the two-day fair, we had numerous visitors from most European countries, but also countries on other continents.

If you want to include our products in your trading supply

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"


Klikni za više o Zajedno do fondova
Klikni za više o Operativni progran konkurentnost i kohezija
Klikni za više o Europski strukturni i investicijski fondovi

The creation of the website was co-financed by European Union funds from the European Regional Development Fund.
The content of the broadcast material is the sole responsibility of the Stil pekarna d.o.o. (Stil Bakery LLc.).