04/2024

Izrada strategije digitalne transformacije STIL PEKARNE d.o.o.

U tijeku je provedba projekta

Izrada strategije digitalne transformacije STIL PEKARNE d.o.o.

 

NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V3.0170

 

Financira Europska unija – NextGenerationEU

 

Tvrtka STIL PEKARNA d.o.o. je 7. veljače 2024. godine započela s provedbom projekta „Izrada strategije digitalne transformacije STIL PEKARNE d.o.o.“. Projekt se provodi sukladno pravilima Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Vaučeri za digitalizaciju“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1), a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).

Nositelj projekta: STIL PEKARNA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 18.000,00€
EU udio u financiranju projekta: 8.640,00€
Razdoblje provedbe projekta: 06.02.2024. – 06.02.2025.

 

Voditelj projekta i kontakt osoba:

Za tehnički aspekt projekta bit će zaduženi Dinko Omrčen i Luka Ormčen, dok će za administrativni dio projekta biti zadužena Ana Ćuk.

Kontakt: +385 (0)1 6537 039, www.stilpekarna.hr/hr/kontakt/.

_____________________________________________________________________________________

Cilj provedbe projekta "Izrada strategije digitalne transformacije STIL PEKARNE d.o.o." je ojačati tržišnu poziciju društva te stvoriti tehnološki okvir koji će unaprijediti konkurentske pozicije društva u dinamičnom okruženju industrije 4.0. Izradom strategije digitalne transformacije društva obuhvatit će se definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije. Strategija digitalne transformacije će biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća.

 

Ključna projektna aktivnost jest "Izrada strategije digitalne transformacije".

Strategija digitalne transformacije društva STIL PEKARNA d.o.o. obuhvatit će definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje pridonose prilagodbi društva STIL PEKARNA d.o.o. u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI). Strategija digitalne transformacije će biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi).

Projekt "Izrada strategije digitalne transformacije STIL PEKARNE d.o.o." pridonijet će rješavanju problema društva koji se očituje u nedostatku adekvatnih digitalnih rješenja pomoću kojih bi postalo konkurentnije i ostvarilo rast na tržištu. Strategija digitalne transformacije  doprinijet će ubrzanju i zamijeni dosadašnjih poslovnih procesa te društvu omogućiti oslobađanje resursa koji će se iskoristiti u svrhu obavljanja poslova te povećanja prihoda, povećanja konkurentnosti i zauzimanja većeg udjela na tržištu.

 

Više informacija na:

fondovieu.gov.hr

mingor.gov.hr

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke STIL PEKARNA d.o.o.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Ostale aktualnosti

Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja

09/2020

Unaprjeđenje poslovanja i prilagodba diversifikaciji proizvodnje primjenom IKT rješenja

Predmetni projekt usmjeren je na ulaganje u nabavku i implementaciju IKT rješenja koje će Prijavitelju STIL -  Pekarna d.o.o. omogućiti prilagodbu internih procesa nedavno provedenoj diversifikaciji proizvodnog programa i unaprjeđenju cjelokupnog poslovanja.

2. izmjena natječajne dokumentacije br. 03/2018

02/2019

2. izmjena natječajne dokumentacije br. 03/2018

Projekt: Proširenje kapaciteta za proizvodnju zamrznutih pekarskih proizvoda (referentna oznaka: KK.03.2.1.06.)

Osvojene nove nagrade

10/2019

Osvojene nove nagrade!

STIL pekarna osvojila je 11 medalja i priznanja za svoje proizvode povodom valorizacije „HPK – hrvatska pekarska kvaliteta“. Priznanje je dodijeljeno na 16. Kongresu pekarstva, mlinarstva i slastičarstva „Hrvatski pekar“ 8. travnja u Varaždinu. 

Stil pekarna na sajmu PLMA

10/2019

Stil pekarna na sajmu PLMA

STIL-PEKARNA je uspješno izlagala i nudila svoje proizvode na sajmu u Amsterdamu. Tijekom dva dana sajma imali smo brojne posjetitelje iz većine zemalja Europe, ali također i iz nekih zemalja ostalih kontinenata.

Ukoliko želite naše proizvode uvrstiti u svoju trgovačku ponudu

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"


Klikni za više o Zajedno do fondova
Klikni za više o Operativni progran konkurentnost i kohezija
Klikni za više o Europski strukturni i investicijski fondovi

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Stil pekarna d.o.o.