English

Proizvodnja pekarskih proizvoda s parenim smjesama

Proizvodnja pekarskih proizvoda parenim smjesama

STIL pekarna u asortimanu pekarskih proizvoda sadrži proizvode s parenim smjesama: polubijeli sendvič kruh, polubijeli kruh, sendvič bijeli kruh, peka mala, peka velika, francuz bijeli, labla, lizika mala, lizika, štangica, slanac, makovica, žemlja. Parene smjese u proizvodnji pekarskih proizvoda koriste se kako bi se dobili kvalitetniji proizvodi.
Parenjem brašna dolazi do intenzivnog bubrenja škroba i raznih enzimatskih reakcija kojima dolazi do pojačanog stvaranja sladora. Nakon faze mirovanja parena smjesa se dodaje u zamjes. Upotrebom parenih smjesa dobivaju se pekarski proizvodi fine, zaokružene arome s produženom održivošću svježine kruha što se posebno cijeni od strane potrošača.
Za proizvodnju pekarskih proizvoda s parenim smjesama potrebno je osigurati prostor i vrijeme za sve faze proizvodnje što bi se moglo izbjeći direktnim zamjesom, ali tada proizvodi ne bi bili tako sočni i fini.