English

Obavijest o 2. izmjeni natječajne dokumentacije br. 03/2018

Projekt: Proširenje kapaciteta za proizvodnju zamrznutih pekarskih proizvoda (referentna oznaka: KK.03.2.1.06.)

Broj nabave: 03/2018
Naziv nabave: Nabava novog teretnog vozila – kamiona sa nadogradnjom za prijevoz zamrznutih proizvoda

Datum objave: 14.07.2018.

Obavijest o izmjeni natječajne dokumentacije 3 STIL PEKARNA.pdf

Dokumentacija za nadmetanje 3 izmjena STIL PEKARNA (pdf)

Obavijest o nabavi 2 izmjena STIL PEKARNA (pdf)

Prilozi dokumentaciji za nadmetanje 2 izmjena STIL PEKARNA (.docx)

 

Link natječaja: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pro-irenje-kapaciteta-za-proizvodnju-zamrznutih-pekarskih-proizvoda-3/