English

ISO i HACCP standardi

ISO i HACCP standardi | STIL pekarna

Što je to HACCP?

HACCP je skraćenica engleskog naziva Hazard analysis and critical control points (analiza rizika i kritične kontrolne točke) koji se odnosi na sustav osiguranja sigurnosti hrane za krajnjeg potrošača tako da se u svakom dijelu procesa proizvodnje hrane „od farme do stola“ analiziraju opasnosti po zdravstvenu ispravnost proizvoda. U svakom procesu i u svakom koraku procesa analizira se do kojih bi nepovoljnih utjecaja na hranu moglo doći (kemijski npr. povećana količina pesticida, mikrobiološki npr. povoljni uvjeti za razvoj mikroorganizama i fizički npr. onečišćenja s metalnim dijelovima) izdvoje se one točke u procesu u kojima su rizici mogući i vjerojatni te se uspostavi nadzor nad tim tzv. kritičnim kontrolnim točkama kako bi se osigurala proizvodnja u svakom slučaju zdravstveno ispravne hrane. Zbog toga je i Pekarna Stil uvela sustav HACCP odnosno sustav analize rizika i uspostave kontrole kritičnih kontrolnih točaka u svojim procesima proizvodnje kako bi imala stalan nadzor nad svim svojim proizvodima i svojim cijenjenim potrošačima u svakom trenutku mogla ponuditi zdravstveno ispravan i nadasve kvalitetan pekarski ili slastičarski proizvod.

 

Što je ISO 9001:2000?

ISO 9001: 2000 je oznaka kojom se označava norma odnosno skup zahtjeva koju je donijela međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) kako bi tvrtke koje se pridržavaju tih propisa mogle upravljati kvalitetom poštujući načela: usmjerenost na kupca, opredijeljenost vodstva tvrtke na stalno poboljšanje procesa, uključivanje svih zaposlenika u sustav osiguranja kvalitete, promatranja svih radnji u tvrtci kao dio procesa, sustavni pristup upravljanju, neprekidno poboljšavanje, činjenični pristup odlučivanju utemeljen na analizi podataka i informacija te uzajamno korisni odnosi s kupcima. Uspostavom sustava ISO 9001:2000 osigurava se da organizacija teži neprestanom poboljšanju proizvodnih procesa, učinkovitosti, odnosa s kupcima, proizvoda, asortimana i slično što se sve pismeno prati i dokumentira zbog čega je i pekarna Stil uvela taj sustav osiguranja kvalitete.